تاریخ: 2017/01/11

آدرس:

بلوار باهنر جنوبی – میدان پارسه به سمت ترمینال باربری – خیابان صنعتگر – کوچه 27 – موسسه خیریه یاوران شب چراغ

شماره تماس:

 

فکس :

 

موبایل :

09173162197

تلگرام :

https://t.me/shabgheragh1383