تاریخ: 2017/01/11

آدرس:

بلوار باهنر جنوبی – میدان پارسه به سمت ترمینال باربری – خیابان صنعتگر – کوچه 27 – موسسه خیریه یاوران شب چراغ

شماره تماس:

07138237581

فکس :

38237598

موبایل :

09173162197

اینستاگرام:

http://instagram.com/yavaran_shabcheragh