دسته : کلاس های آموزشیتاریخ: 2017/01/22
آموزش نقاشی

آموزش نقاشی یکی از سخت ترین آموزش هایی است که میتوان به نابینایان و کم بینایان داد . این کار باید به صورت برجسته یا بوسیله شابلن صورت بگیرد  و در ابتدا باید ذهن کودک را با توضیح و لمس کردن با شئ مورد نظر آشنا کرد .

این موسسه در طول هفته در دوجلسه نقاشی مددجویان خود آموزش میدهد