دسته : خدمات درمانی,کلاس های آموزشیتاریخ: 2017/01/22

کاردرمانی در روزهای زوج در موسسه انجام می شود.