بازدید مددجویان مرکز از ایستگاه آتش نشانی

آتشنشانان دریادلانی هستند که در هنگام بروز حوادث جان به کف و بی محابا دل به آتش می زنند و دل دریایی داشتن یعنی همین

 

در هفته گرامی داشت مقام آتش نشانان ( 7مهر ) بازدیدی از ایستگاه آتش نشانی 17 واقع در شهرک میانرود انجام پذیرفت که در این بازدید مددجویان با تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی آشنایی پیدا کردند و آموزش های لازم در این خصوص به آن ها از نزدیک داده شد که مددجویان با آژیر آتش نشانی و ماشین آلات ، شلنگ آتش نشانی و کپسول آتش نشانی و لباس آتش نشانان و  …. آشنایی پیدا کرند و توضیحاتی در خصوص آتش و نحوه ی خاموش کردن آتش برای آن ها داده شد .

با همکاری پرسنل محترم آتش نشانی مددجویان با کلیه این لوازم و تجهیزات کار کردند و از نزدیک با این وسایل و تجهزات کار کردند و از طریق لمس کلیه وسایل را لمس کردند و با آن ها آشنایی پیدا کردند .

در این بازدید از طرف موسسه لوح تقدیری به رسم یابود به همراه شاخه ای گل برای کلیه پرسنل ایستکاه تهیه شده بود کخ توسط مددجویان به آتش نشانان اهدا گردید .

در پایان این بازدید از طرف سازمان آتش نشانی هداهایی به مددجویان اهدا گردید.

بازدید از ایستگاه آتش نشانی 1

 

بازدید از ایستگاه آتش نشانی2