بازدید مترو

در روز پنج شنبه 11 آذر ماه بازدیدی از ایستگاه مترو توسط مددخواهان موسسه خیریه یاوران شب چراغ صورت پذیرفت که با استقبال مسئولین  این سازمان مواجه شد که در این بازدید کلیه مددخواهان با این سامانه حمل و نقل کشوری و نحوه استفاده از آن آشنا شدند و نکاتی که برای استفاده از مترو الزامی بود را فرا گرفتند و سپس کلیه مددخواهان با مترو به از ایستگاه قصرالدشت به ایستگاه نمازی رفتند و بازگشتند و در طول مسیر توضیحاتی در خصوص توقف ها در ایستگاه مترو و … برای مددخواهان داده شد و سپس از طرف مدیر عامل سازمان قطار شهری یک پک هدیه به کلیه مددخواهان اهدا گردید .

بازدید از مترو 1

بازدید از مترو 2

بازدید از مترو 3