بازدید از امکان تاریخی و فرهنگی شیراز به مناسبت روز جهانی معلولین ( 12 آذر ماه )

وقتی خداوند من را آفرید مطمئن بود که اشتباه نکرده است….پس من چرا خودم را باور نداشته باشم!!!

روز جهانی معلولان گرامی باد

به مناسبت روز جهانی معلولین ( 12 آذر ماه ) بازدیدی از اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز من جمله مجموعه ارگ کریم خانی زند ، موزه پارس ( باغ نظر ) ، مجموعه فرهنگی و هنری سعدیه و حافظیه صورت پذیرفت که هدف از این بازدید در ابتدا گرامی داشت این روز و سپس آشنا سازی مددجویان با این مکان ها بود . در خصوص این امکان تاریخی و فرهنگی توسط یکی از همکاران موسسه توضیحاتی برای مددجویان ارئه گردید و سپس در مجموعه های حافطیه و سعدیه توسط 2 تن از مددجویان فلوت نواخته شد که با استقبال مردم مواجه گردید .

امید است تلاش های ما چراغی باشد برای هدایت بهتر و بیشتر معلولین جامعه .

مجموعه ارگ کریم خان زند-تصویر شماره 1

مجموعه ارگ کریم خانی زند -تصویر شماره 2

موزه پارس – تصویر شماره 3

مجموعه فرهنگی هنری سعدیه – تصویر شماره 4

مجموعه فرهنگی هنری حافیه – تصویر شماره 5