برگزاری جشنی بسیار شاد با همکاری گروه کاروان مهربانی

سال ها گذشت،
و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم…
مشق امشب هم، مثل دیشب، مثل هر شب،
دو صفحه تمیز و زیبا می نویسیم؛
“آدمی را آدمیت لازم است.”

در تاریخ 1397/2/20 در روز پنج شنبه جشنی بسیار شاد جهت تقویت روحیه مددجویان با همکاری صمیمانه گروه کاروان مهربانی برگزار گردید که مورد استقبال مددجویان و خانواده ها قرار گرفت .

جشن با کاروان شادی – تصویر شماره 1

در این جشن برنامه های شادی من جمله عروسک گردانی و تقلید صدا و موسیقی سنتی و پاپ و شعرهای دسته جمعی برگزار گردید.

جشن با کاروان شادی – تصویر شماره 2

جشن با کاروان شادی – تصویر شماره 3

امید است تلاش صادقانه ما چراغی باشد جهت هدایت عزیران و با حمایت همه جانبه عموم مردم روحیه این عزیزان بسیار بالاتر و تقویت گردد .