توزیع سبد کالا به مناسبت ماه مبارک رمضان در بین خانواده مددجویان

بندگی یعنی
در کوچه پس کوچه های زندگی
دست کسی را بگیری…!

به مناسبت ماه مبارک رمضان در بین خانواده مددجویان موسسه شب چراغ ، سبد کالایی که به همت جمعی از خیرین محترم موسسه تهیه و تدارک دیده شده بود توزیع گردد . که امید است همت این عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشد .

عکس از سبد کالا

اهدا سبد کالا – تصویر شماره 1

عکس از سبد کالا

اهدا سبد کالا – تصویر شماره 2