مراسم گرامی داشت روز جهانی خط بریل

در تاریخ 13 دی ماه 1397 به مناسبت روز جهانی خط بریرل ( 14 دی )  و تولد لوئی بریل مخترع بزرگ خط ویژه نابینایان در مرکز یاوران شب چراغ شیراز مراسمی به همین مناسبت برگزار گردید که از اقشار مختلف جامعه جهت بازدید از نحوه آموزش دیدن کودکان و نوجوانان نابینا دعونت به عمل آمده بود که با استقبال پر شکوه بازدید کنندگان گرامی مواجه شد .

تصویر بازدید کنندگان از کار کردن مددجویان با دستگاه پرکینز

تصویر شماره 1- مراسم زور جهانی خط بریل

تصویر بازدید کنندگان از بریل نویسی های روی دیوار توسط مربیان و مددجویان

تصویر شماره 2-مراسم روز جهانی خط بریل

تصویر بازدید کنندگان از مددجویان در حال کار کاردن با لوح و قلم و منچ و مارپله

تصویر شماره 3 – مراسم روز جهانی خط بریل

تصویر بازدید کنندگان از عکس های نصب شده بر روی دیوارها و آموزش های مددجویان

تصویر شماره 4-مراسم روز جهانی خط بریل

که در این مراسم که با حضور جناب آقای گودرزی معاونت محترم امور توانبخشی بهزیستی استان فارس و جناب آقای آزرمی مدیریت محترم بهزیستی شیراز و سرکار خانم دکتر دودمان عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز و کارشناسان محترم سازمان بهزیستی و سرکار خانم رهنور رییس مجتمع نابینایان رودکی برگزار گردید ، از آموزش ها و … مددجویان بازدید به عمل آمد و از مشکلات نابینایان برای این بزرگواران توضیحاتی ارائه شد .

تصویر آشنایی سرکار خانم دکتر دودمان و جناب آقای گودرزی و جناب آقای آزرمی از وسایل توانبخشی نابینایان

تصویر شماره 5 – مراسم روز جهانی خط بریل

تصویر بازدید سرکار خانم دکتر دودمان از کلاس دف مددجویان در حال اموزش

تصویر شماره 6-مراسم روز جهانی خط بریل

در انتها کیک تولد لوئی بریل با دستان پر لطف و محبت سرکار خانم دکتر دودمان برش داده شد .

تصویر برش کیک توسط سرکار خانم دکتر دودمان

تصویر شماره 7 – مراسم روز جهانی خط بریل

در این روز در مرکز آموزشی توانبخشی یاوران شب چراغ شیراز جشنواره غذا از هنر های مادران و دستپخت آنان برگزار گردید که مورد استقبال و توجه کلیه بازدید کنندگان قرار گرفت به 4 تن از مادران بزرگوار شرکت کننده در این مراسم هدایایی اهدا گردید .

تصویر بازدید مسئولین از میز جشنواره غذا

تصویر شماره 8 – مراسم روز جهانی خط بریل

تصویر بازید کنندگان از میز جشنواره غذا

تصویر شماره 9 – مراسم روز جهانی خط بریل

تصویر میز جشنواره غذا

تصویر شماره 10-مراسم روز جهانی خط بریل

امید است تلاش همه چراغی باشد برای هدایت بیشتر و بهتر این عزیزان .

تصویر مسئولین پس از حضور در اتاق مدیریت و بررسی مسائل و مشکلات نابینایان

تصویر مشاره 11-مراسم روز جهانی خط بریل