روز زن و روز مادر مبارک باد

سرای احمد امشب رشک طور است

زمین و آسمان غرق سرور است
نهد پا در جهان دخت محمد (ص)

به راهش از جهان گلریز حور است

به مناسبت روز زن و روز مادر در جهت تکریم از مقام مادران و گرامی داشت روز زن ، در موسسه خیریه یاوران شب چراغ شیراز مراسمی به همین مناسبت برگزار گردید .

تصویر از مادران در جشن روز مادر

در این مراسم برنامه های بسیار شادی جهت گذراندن لحضاتی خوش برای مادران تدارک دیده شده بود و از زحمات کلیه مادران تقدیر و تشکر به عمل آمد و از طرف مدیریت موسسه دکتر سید حسین علوی زاده به کلیه مادران هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید .

متن تقدیر از مادران

تصویر تقدیر از مادران

و در پایان کیک تهیه شده به همین مناسبت توسط مادران برش خورده شد .

تصویر برش کیک