روز زن و روز مادر مبارک باد

روز زن و روز مادر مبارک باد

سرای احمد امشب رشک طور است زمین و آسمان غرق سرور است نهد پا در جهان دخت محمد (ص) به راهش از جهان گلریز حور است به مناسبت روز زن و روز مادر ...
مراسم گرامی داشت روز جهانی خط بریل

مراسم گرامی داشت روز جهانی خط بریل

در تاریخ 13 دی ماه 1397 به مناسبت روز جهانی خط بریرل ( 14 دی )  و تولد لوئی بریل مخترع بزرگ خط ویژه نابینایان در مرکز یاوران شب چراغ شیراز مراسمی ...
برگزاری جشن یلدا در مرکز شب چراغ در دو روز مجزا

برگزاری جشن یلدا در مرکز شب چراغ در دو روز مجزا

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند ، یلدا یعنی آنکه ...
برگزاری مراسم روز جهانی نابینایان در 23 مهر ماه

برگزاری مراسم روز جهانی نابینایان در 23 مهر ماه

عصای سفید چونان پرچمی است که به نشان استقلال در دست نابینایان به حرکت در می آید و آینه ای است که قدرت و نعمت خدایی را به تماشای تأمل و تفکر ...

آرشیو: "آموزش و مشاوره"

ایجاد بسترهای مناسب اجتماعی برای حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان نابینا در سطح جامعه

ایجاد بسترهای مناسب اجتماعی برای حضور و فعالیت کودکان و نوجوانان نابینا در سطح جامعه

...

ادامه مطلب
اطلاع رسانی و ارتقاءآگاهی عمومی در خصوص توانمندی و نیازهای کودکان

اطلاع رسانی و ارتقاءآگاهی عمومی در خصوص توانمندی و نیازهای کودکان

اطلاع رسانی و ارتقاءآگاهی عمومی در خصوص توانمندی و نیازهای ...

ادامه مطلب
آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان نابینا

آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان نابینا

آموزش مهارتهای زندگی به کودکان و نوجوانان ...

ادامه مطلب
ارائه آموزش و مشاوره به خانواده های نابینایان

ارائه آموزش و مشاوره به خانواده های نابینایان

ارائه آموزش و مشاوره به خانواده های ...

ادامه مطلب
شناسایی و جذب کودکان و نوجوانان نابینا

شناسایی و جذب کودکان و نوجوانان نابینا

شناسایی و جذب کودکان و نوجوانان ...

ادامه مطلب
قالب وردپرس